L’Oréal Paris © L’Oréal 2012, wszelkie prawa zastrzeżone

Strona opracowana została dla spółki L'Oréal (S.A. o kapitale zakładowym 135.212.432 EUR, sise 14, rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100, numer telefonu: 01.47.56.70.00), działając w imieniu Działu Produktów Szerokiej Dystrybucji we Francji i jej marki L'Oréal Paris.

Dyrektor publikacji:
Hugues Demont – Dyrektor ds. Internetu i CRM L'Oréal Paris International
Elise Ducret – Marketing ds. relacji i internetu France

Lokalizacja strony:
Verizon France SAS
Tour Franklin, 100/101 Terrasse Boieldieu, La Defense 92800 Puteaux France
RCS 398 517 169 RCS Nanterre.